KFUM-Spejderne Søndersø

KFUM-Spejderne Søndersø

Dit udeliv på Nordfyn

Sedler

Her kan forældre og spejdere finde alle sedler som er udleveret i fysisk til spejdermøderne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Fritidspas 2019
    • “Fritidspasset er en kommunal ordning, hvor der ydes tilskud til kontingentbetaling for økonomisk udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Formålet med fritidspasset er at styrke børnenes deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter for dermed at medvirke til, at børn og unge har lige vilkår for trivsel og netværk.”
    • Læs mere her